09/23 Incidents

udsnit fra værket “23 incidents”, vist i Senko frame, 2009
lyd: Hans Hansen
www.senko.dk/

© 2014 Iben West