pind/stick ved Charlotte fogh gallery

LOCKER ROOM EXHIBITION
Tina Maria Nielsenl, Rose Eken, Julie Stavad, Iben West, m. fl.
23/03 2018 – 21/04 2018
Skulpturer af Tina Maria Nielsen, Rose Eken, Julie Stavad, Iben West, m. fl.

Appropriation og Readymades er to klassiske begreber i kunsten, der tager hverdagsobjekter og tilfører dem kunstnerisk betydning. I denne udstilling er det affald og kasserede objekter – ting som har mistet deres brugsværdi og betydning – der “upcycles” i ædle materialer og omsættes til bæredygtige skulpturer.

Vi glæder os til at se jer

English:
Sculptures by Tina Maria Nielsen, Rose Eken, Julie Stavad, Iben West et al.

Appropriation and Readymades are two classic concepts in art that take everyday objects and adds them artistic significance. In this exhibition, waste and discarded objects – things that have lost their usefulness and significance – are “up cycled” in precious materials and transformed into sustainable sculptures.

We are looking forward to seeing you

Charlotte Fogh Gallery