JornARKivet

Samarbejde med kunsttidsskriftet ARK og Museum Jorn om tilrettelæggelse af et nummer af ARK