BIT/ workshop på posthuset

Posthuset Udstilling
Posthuset, Vesterbro torv, Aarhus
Søndag d. 30. marts 2014 kl 11-17

”Posthuset” er en proces mellem seks kunstnere, der tilfører tomme lokaler i et tidligere pulserende posthus nyt liv ved at præge hinandens kunstneriske processer.
Posthuset på Vesterbro torv har en særlig rumlig karisma med dets myriader af depotrum, personalestuer og postchefernes forladte kontorer.
Brugte postrum bærer spor af skranker, hylder, slidtage og intenst lys. Samme slidte ånd præger de materialer som borgerne i Aarhus dagligt anbringer som storskrald på gader og stræder. Begge dele er råstoffet i kunstnernes intense arbejdsuge, der kulminerer søndag d. 30. marts med udstilling og åbent hus.
Undervejs i ugen afholdes middagsselskaber med udvalgte personer, der indbydes til samtale om rummenes midlertidige karakter.

Birgitte Munk
Iben West
Kim Grønborg
Heidi-Anett Haugen
Else Ploug Isaksen
Jens Settergren
Klaus Marthinus